Oddelki

IZVENSODNO REŠEVANJE PRITOŽB IN SPOROV

Ponudnik Prikolice Mrak d.o.o. spoštujemo veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudimo izpolnjevati svojo dolžnost vzdrževanja učinkovitega sistema obravnavanja morebitnih pritožb.
Pritožba se odda preko e-poštnega naslova ali pisno na naše naslove, razvidne na naših spletnih straneh. Postopek obravnave pritožbe je zaupne narave.

V primeru, da kupec ni zadovoljen z našo rešitvijo pritožbe, lahko v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora.

Vloga se odda Evropskemu središču za reševanje sporov (v nadaljevanju: ECDR), mat. št. 6108890000, s sedežem v Ljubljani, Tomšičeva ulica 6, ki ga priznavamo kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov.
ECDR je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (v nadaljevanju: MGRT) registriran kot izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in bo t. i. posredovalno-razsojevalni postopek (kombinacija mediacije in arbitraže) izvajal v skladu s »Pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov«, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si.

Na ta način je kupcu zagotovljen preprost, hiter in učinkovit način izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Postopek bo zaključen praviloma v 30 dneh in je za kupca brezplačen (kupec krije zgolj stroške svojega morebitnega pooblaščenca). Pobuda za začetek postopka se vloži na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani www.ecdr.si ali v papirni obliki na sedežu ECDR.

Postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodijo strokovnjaki, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZlsRPS.

Prikolice Mrak d.o.o. v skladu z ZlsRPS objavljamo tudi elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL