Oddelki

Splošno

 • Trgovec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in privatnost uporabnikov spletne trgovine.
 • Zbrane osebne podatke bo trgovec uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih uporabnik zahteva.
 • Trgovec  bo storil vse potrebno, da zbrane osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Uporaba osebnih podatkov

Za potrebe opravljanja storitev trgovec zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek;
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • geslo v šifrirani obliki;
 • kontaktno telefonsko številko;
 • naslove za izdajo računa in naslove za dostavo;
 • podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Trgovec ne odgovarja za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki.

Uporaba piškotkov in IP naslovov

 • Spletna stran pri svojem delovanju uporablja en piškotek "MD 5 hash". Prijava ali registracija uporabnika brez uporabe tega piškotka ni mogoča. Več si lahko preberete na naslednji povezavi "Piškotki"
 • Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti  zbiramo tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in privatnosti uporabnikov

 • Trgovec ne bo brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi. Tretjim osebam ne bo omogočil vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti vendar le pod pogojem, da je takšna obveznost določena v zakonu. Trgovec lahko uporabi podatke uporabnika za zaščito in uresničevanje lastnih zakonitih interesov,  pri uradnih postopkih pred državnimi organi in sodišči.
 • Trgovec podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal.
 • Dostavni službi (UPS, Pošta Slovenije ipd.) bo trgovec posredoval le podatke potrebne za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo).
 • Prek kontaktne telefonske številke bo trgovec klical uporabnika le, če bi v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.
 • Prek elektronske pošte bo trgovec stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za nadaljevanje že sproženega  nakupa v spletni trgovini.

 

Izvajanje politike privatnosti

 • Vse pri trgovcu zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in privatnosti uporabnikov spletne trgovine.  Ta obveznost ni časovno omejena in velja tudi po prenehanju razmerja s trgovcem.
 • Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo ali z elektronskim sporočilom iz uporabniškega vmesnika, trgovcu sporočijo preklic registracije. Pred tem mora kupec poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini.
 • Trgovec bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike privatnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.

Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Violation Search